Budući da je unutarnji šav jezgre oraha poprečno postavljen u odnosu na vanjski, preporučljivo je orah postaviti tako da puna strana ljuske bude okrenuta prema polovicama čašice, kako je prikazano na slici. Na ovaj način, u većini slučajeva, nećete oštetiti jezgru. Neke je orahe potrebno okrenuti vrhom prema gore, neke obrnuto. Vrlo brzo ćete otkriti koji je način najbolji za Vaše orahe.

Drobljenje oraha se zbog precizno određenog hoda čašice uglavnom odvija bez problema, no zna se dogoditi da neke sorte oraha budu previše ili premalo zdrobljene. Ukoliko drobilica premalo drobi orah, potrebno je orah ubaciti prije nego ležaj uđe u vodilicu, te orah malo utisnuti kako bi se čašica što više raširila.

S druge strane, ako drobilica previše drobi orah, onda je potrebno čašicu malo pritvoriti kratkim hodom u prazno, pa tek onda ubaciti orah.

Vrlo rijetko se zna dogoditi da orah ostane zaglavljen u čašici. Za to je predviđena rupica na dnu čašice. Jednostavno, bilo kakvim odgovarajućim pomagalom ili alatom izgurati orah.

Iako se orah u ljusci može dugo čuvati, kada je u pitanju drobljenje sa najmanjim oštećenjem jezgre, najbolje je orahe očistiti iste godine kada su prikupljeni, jer duljim sušenjem jezgra postaje krhkija i time se povećava postotak oštećenih jezgri. Ako i zakasnite sa drobljenjem i čišćenjem, drobljenje oraha ovom drobilicom i dalje neusporedivo manje oštećuje jezgru u odnosu na bilo koji drugi način drobljenja.